Szkolenie sędziów w grupie IV sp.5 - Warszawa 2016r