Rozmiar: 64994 bajtów

64-404 Poznań   ul. Opolska 115       NIP: 779-163-32-47       REGON: 630202474

Rozmiar: 22718 bajtów  Aktualności

Rozmiar: 22706 bajtów  Zarząd

    Druki

Rozmiar: 22706 bajtów  Członkowie

Rozmiar: 22706 bajtów  Historia

Rozmiar: 22706 bajtów  Wydarzenia

Rozmiar: 22706 bajtów  Wystawy

    Regulaminy

Rozmiar: 22706 bajtów  Kluby

Rozmiar: 22706 bajtów  Sielanka

Rozmiar: 22706 bajtów  Kontakt


Statut, Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego


 • STATUT  Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego z 2009 rok.
 • Ordynacja wyborcza

 • Regulamin Zarządu PZHGRiDO str 1
 • Regulamin Zarządu PZHGRiDO str 2

 • Regulamin Komisji Rewizyjnej PZHGRiDO str 1
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej PZHGRiDO str 2

 • Regulamin Sądu Koleżeńskiego PZHGRiDO str 1
 • Regulamin Sądu Koleżeńskiego PZHGRiDO str 2
 • Regulamin Sądu Koleżeńskiego PZHGRiDO str 3
 • Regulamin Sądu Koleżeńskiego PZHGRiDO str 4
 • Regulamin Sądu Koleżeńskiego PZHGRiDO str 5
 • Regulamin Sądu Koleżeńskiego PZHGRiDO str 6
 • Regulamin Sądu Koleżeńskiego PZHGRiDO str 7

 • Właściciel domeny - Poznański ZHGRiDO  2009rok